Amstelveens CDA-delegatie schrikt van de bouwplannen Bovenkerkerweg 2-8

Afgelopen woensdag 19 augustus heeft een delegatie van CDA Amstelveen een bezoek gebracht aan de wijk Middenhoven om daar met verontruste bewoners te spreken over de ontwikkelplannen van hoge woningbouw in de groenstrook van Middenhoven aan de Bovenkerkerweg. Deze zijn onlangs door de projectontwikkelaar gepubliceerd (link), waarbij het concept een plan toont voor 250 woningen verdeeld over 4 gebouwen van 6, 8 en 14 woonlagen en een bovengrondse parkeergarage.

 

Met een stevige delegatie van vier personen ging CDA Amstelveen in op de uitnodiging van actiegroep Middenhoven Middenbouw om de impact van de concept bouwplannen op de wijk te bespreken. CDA Amstelveen fractievoorzitter Pier Rienks, voorzitter Bert Rouwenhorst, raadslid Sandra van Engelen en fractie-assistent Dick Aanen waren zichtbaar geschrokken van de plannen en wat het zou betekenen voor de wijk. Het CDA onderschrijft het belang van meer woningen in Amstelveen en dat hoogbouw daarin onontkoombaar is, maar dat elk bouwplan wel passend in de bestaande wijk dient te zijn.

 

“Met name als je kijkt naar de geschiedenis van de wijk Middenhoven, waarin bewust gekozen is voor hogere woondichtheid in de wijk met als compensatie het park in het hart van de wijk en de groenzones aan de rand van de wijk, is hoogbouw in de groenzone van Middenhoven een afwijking en inbreuk op het ontwerp van de wijk,” beaamde het CDA Amstelveen in gesprek met de bewoners. Wandelend door de wijk en de groenzone werd duidelijk dat de bouwhoogte in het conceptplan een forse impact zal maken op de wijk. “Het hoge aantal woningen zal niet alleen zorgen voor een fors hogere woondichtheid, maar het is vooral zorgelijk dat deze juist in deze groenstrook de groenbeleving flink aangetast wordt. Een grove inbreuk op de wijk,” aldus een buurtgenoot.

Het CDA Amstelveen is kritisch over de bouwplannen en vindt dat naar een passend ontwerp voor de wijk gezocht moet worden. “Het plan dient een gezonde afweging te maken in deze herontwikkeling. De zorgen van de wijk zijn fors en we zien waarom: het hoge aantal woningen, de forse hoogbouw, bovengrondse parkeergarage, verminderd groen, en nog meer. Het is belangrijk om deze punten vroegtijdig mee te nemen in de bouwplannen en te zoeken naar een passende oplossing,” aldus het CDA.

 

Het CDA is ook kritisch op het proces, waarin ze graag zouden zien dat de volgorde omdraait. “Eerst moet de gemeenteraad bepalen wat wenselijk, mogelijk en passend is. En pas daarna wordt een projectontwikkelaar uitgenodigd om een plan in te dienen. Nu gaat dat andersom in Amstelveen, en krijg je de indruk dat de ontwikkelaar bepalend is. De hoogbouwvisie biedt te veel een vrijbrief voor hoog en groot bouwen op vele plekken in Amstelveen. Ook op plekken waar dat niet passend is”.

 

Middenhoven Middenbouw dankt het CDA Amstelveen voor hun bezoek aan de wijk. “Als je door de wijk loopt en de plannen op je in laat werken, zie je al snel dat het conceptplan niet past bij de wijk. Het is goed om te merken dat CDA Amstelveen constructief meedenkt naar een bouwplan dat passend is bij de wijk Middenhoven”.