Bouwplan Bovenkerkerweg 2-8

 

We kennen nog niet alle details van het plan. Op deze pagina staat de informatie die we wel kennen. Over sommige onderwerpen hebben we dus vooral vragen. Over andere onderwerpen kunnen we al een mening geven.

 

Wat valt ons op?

Op de eerste plaats vallen natuurlijk de kanttekeningen van de gemeente zelf op over het plan. Deze zijn opgenomen in het college advies over het plan.

Op de eerste plaats voldoet het plan niet aan de Hoogbouwvisie omdat 2 torens 8 i.p.v. lagen hoog zijn. De reden daarvoor staat in de quick scan:

'Het plan was naar aanleiding van de Hoogbouwvisie reeds met de stadsbouwmeester en stedenbouwkundige besproken, en paste binnen de regels van de Hoogbouwvisie, totdat een aanpassing noodzakelijk was om aan de eis tot het bouwen van meer koopwoningen uit de nieuwe woonagenda 2020-2023 tegemoet moest worden gekomen. Het aangepaste voorstel is om de twee noordelijk gelegen torens middels een set-back te verhogen naar 8 bouwlagen, zoals op bovenstaande schetsen getekend is. Deze gebouwen worden dan 2 lagen hoger.'

Lezen wij het goed en zijn voldoende koopwoningen voor het college van B&W belangrijker dan de bouwhoogte? We hopen dat de Gemeenteraad de belangen van omwonenden wel belangrijker vindt dan het percentage koopwoningen!

 

Het uitgangspunt van het plan is uiteraard om groen en water te respecteren en te behouden. Tegelijkertijd wordt nu al aangegeven: 'Het is ingewikkeld of dat met behoud van de bomenrij tussen plangebied en naastgelegen woonwijk mogelijk is. Deze moeten eventueel herplant worden of elders gecompenseerd.'

Dit is een grap nemen we aan, nadat tijdens de inspraak rond de Hoogbouwvisie werd bezworen dat verdwijnen van groen niet aan de orde zal zijn.

 

En dit zijn alleen de kanttekeningen die de gemeente zelf maakt! Op de pagina over de Hoogbouwvisie geven wij nog diverse andere voorbeelden waarom dit plan niet bij de Hoogbouwvisie past.

 

En als klap op de vuurpijl krijgen we als bewoners een informatiebrief zonder logo of contactgegevens die is ondertekend door de gemeente maar waar de gemeente niets van weet en ontkent er iets mee te maken te hebben.

Dat begint goed .....

 

 

Quickscan Bovenkerkerweg 2 8
PDF – 4,6 MB 646 downloads
College Advies Inclusief Besluit B W Quickscan Bovenkerkerweg 2 8
PDF – 47,0 KB 518 downloads
Informatiebrief Aankondiging Bouwplannen Bovenkweg 2 8
Afbeelding – 340,7 KB 471 downloads
Initiatief Voor Woningen Aan Bovenkerkerweg
PDF – 59,5 KB 524 downloads