VVD fractie bezoekt Middenhoven – Middenbouw

Op woensdag 15 september is de VVD-fractie Amstelveen in persoon van Paul Feenstra, Jet Smit en Arjan Gerritsen op bezoek zijn geweest in de wijk. Tijdens een rondgang via Bouwmeester en Chirurgijn en natuurlijk de ontwikkellocatie Bovenkerkerweg 2-8, het huidige kantooreiland in het groen, werd uitgebreid gesproken over de actuele stand van zaken en dat wat de bewoners bezig houdt.

Een aantal bewoners hebben in gesprek kunnen gaan en de belangrijkste spanningsvelden zijn zo voor het voetlicht gebracht en konden bovendien met eigen ogen aanschouwd worden. Vooral dat laatste blijkt telkens weer erg waardevol.

De zienswijze mbt potentiële hoogbouw is ook besproken. Opnieuw is duidelijk gemaakt dat dit op geen enkele wijze op draagvlak kan rekenen van omwonenden. Hoogbouw plaatsen op een kleine (postzegel) ruimte en daarbij de bestaande omringende laagbouw geweld aan te doen roept grote weerstand op.

De VVD fractie heeft aangegeven de zorgen van de buurt op dit punt te delen.