Gemeente wil bouwen met meer aandacht voor leefomgeving en omwonenden


Begin oktober heeft het college van B&W het “
Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief 2020” aan de Gemeenteraad aangeboden. In het persbericht zegt Floor Gordon (wethouder Ruimtelijke Ordening): “Ontwikkelaars blijven zich bij ons melden. Om Amstelveen leefbaar te houden en om als gemeente financieel gezond te blijven, is het de hoogste tijd om nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen scherper te gaan prioriteren, keuzes te maken en steviger te regisseren met meer oog voor behoud van een fijne leefomgeving.”


De huidige conceptplannen voor de Bovenkerkerweg 2-8 gaan ten koste van de leefbaarheid van onze buurt. Op deze website noemen we meerdere redenen voor onze zorgen. Daarnaast hebben we onlangs de wethouder persoonlijk deze zorgen kunnen toelichten in een gesprek in de wijk.


Het versterken van de leefbaarheid en kwaliteit van Middenhoven is precies datgene wat wij van de gemeente Amstelveen vragen. Nu ook het College van B&W aangeeft bouwplannen nadrukkelijk aan leefbaarheid te toetsen, hebben wij goede hoop dat er een beter en meer passend plan komt.


Verder geeft de wethouder aan dat ze vroegtijdig de raad en omwonenden bij een bouwinitiatief wil betrekken, “zodat we eerder ons oor te luisteren leggen en mogelijke zorgen ophalen en maatschappelijk draagvlak kunnen meewegen bij de beoordeling van een bouwinitiatief naast uiteraard de ruimtelijke en financiële haalbaarheid.” Dit kunnen we uiteraard alleen maar toejuichen. Nogmaals onze complimenten aan wethouder Gordon voor het ingaan op ons verzoek om de zorgen van de wijk met ons te bespreken.

Persbericht gemeente Amstelveen
PDF – 1,3 MB 436 downloads
Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief 2020
PDF – 3,7 MB 464 downloads
Vlekkenkaart Ruimtelijke Ontwikkelpotentieel Amstelveen
PDF – 14,5 MB 499 downloads
Collegevoorstel ROP 2020
PDF – 57,1 KB 425 downloads
Motie Integrale Gebiedsvisie Voor Oostzijde Bovenkerkerweg
PDF – 160,8 KB 406 downloads