Raadslid GroenLinks bezoekt Bovenkerkerweg-zone in Middenhoven

Naar aanleiding van de bouwplannen aan de Bovenkerkerweg-zone heeft op woensdag 12 april 2023 gemeenteraadslid dhr. Gert Jan Slump van GroenLinks Amstelveen een bezoek gebracht aan Middenhoven.

 

Dhr. Slump/GroenLinks had nog onlangs bij de laatste raadsvergadering (29-03-2023) waarin de Nota van Uitgangspunten (NvU) Bovenkerkerweg-ontwikkelzone werd vastgesteld, motie nr. 1 ingediend. Een motie waarin werd gepleit voor betaalbaarheid van woningen, meer dan 20% sociale huurwoningen, een focus op behoud van groen en het bewaren van het karakter van het gebied zoals de wijk het kent. Deze nota werd breed gesteund door CU, SP, CDA, AvA, BBA en PvdA. Deze partijen riepen de Raad nadrukkelijk op om bij de vertaalslag van NvU naar Gebiedsvisie genoemde punten in acht te nemen en de buurt hierin actief te betrekken.

 

Enkele verontruste buurtbewoners, aangesloten bij actiegroep Middenhoven Middenbouw, hebben een rondleiding gegeven aan dhr. Slump en al lopend en fietsend de zorgen en wensen van de buurt te bespreken. Tijdens de wandeling in omliggende straten werd al snel de hoge graad van verstening in de wijk Middenhoven duidelijk. Niet alleen de verstening viel het raadslid op, maar ook het zeer spaarzame groen in het straatbeeld. 

De ontwikkelzone Bovenkerkerweg heeft een totaaloppervlak van ongeveer 35.000 vierkante meters waarbij wordt gesproken over de potentiële bouw van 800 tot maar liefst 1.200 woningen. Om deze massaliteit inzichtelijk te maken en te “voelen” is er vervolgens per fiets koers gezet naar bouwproject “Olympiade” aan de Startbaan. Hier worden momenteel op ongeveer 25.000 vierkante meters 540 woningen gerealiseerd. Ook hierbij valt direct de hoge verdichting op. Terugdenkend aan de Bovenkerkerweg-zone, met slechts 10.000 vierkante meters meer maar misschien wel het dubbele aantal woningen, slaat bij iedereen toch de benauwdheid toe. In de onlangs aangenomen Nota van Uitgangspunten wordt nergens gesproken over het bouwvolume en verdichting, terwijl de omwonenden zich hier grote zorgen over maken. In de dichtbevolkte wijk zal de massaliteit van de potentiële aantal woningen de hoge druk verder opvoeren in Middenhoven. Dhr. Slump deelt onze zorgen en met dit gevoel wordt verder gefietst door de wijk. 

 

Er worden vervolgens enkele te bebouwen eilanden bezocht waarbij het groen, en met name de groene buffer, besproken worden. Het voorjaar is duidelijk begonnen, overal is vogelleven en de huidige balans tussen de volwassen ontluikende groenstructuur en de bestaande bouw op boomkruinhoogte tekent zich duidelijk af. Ook de afstand tot de eerste woningen aan de groene buffer wordt bekeken. Om die beperkte afstand nogmaals te laten “voelen”, worden vanuit enkele buurttuinen de implicaties van enkele uitgangspunten verder besproken. Een aantal daarvan, zoals volume, hoogte en verdichting zijn grote zorgen van de buurt. 

Tot slot wordt de rondleiding beëindigd bij een klein stukje schaars groen aan de Nessermolen tegenover het meest zuidelijke eiland. In de Nota van Uitgangspunten (blz. 41) staat een extra ontsluiting ingetekend in de vorm van een voet-/fietspad door dit stukje groen. Dit terwijl er 50 meter verderop, langs de zuidkant van het eiland, al een voet-/fietspad-ontsluiting ligt. Ook volgens dhr. Slump een slecht idee. Groen moet groen blijven! Niet nog meer stenen de wijk in, maar groen uitbreiden. Zeker in de groene zone van Middenhoven is deze groene functie zeer belangrijk. 

 

De rondleiding loopt ten einde en de bewoners bedanken dhr. Slump, die goed bekend blijkt in het gebied, voor zijn bezoek, uitgebreide tijd en luisterend oor.