Middenhoven

Middenhoven is een laagbouwwijk. Zelfs de gestapelde bouw is maar 3 of 4 lagen hoog. Alleen rond het winkelcentrum staan een paar hoge gebouwen.

In het document over Welstand in Middenhoven zijn foto's opgenomen die een beeld geven van de wijk. In het Bestemmingsplan is vastgelegd dat op  het plangebied Bovenkerkerweg 2-8 twee bouwvlakken zijn gedefinieerd waarbinnen voor70% en 60% bebouwd kan worden tot maximaal 16 meter hoog.

Welstand In Deelgebied 12 Middenhoven
PDF – 1,8 MB 527 downloads
Bestemmingsplan Amstelveen Zuid Oost 2015
PDF – 2,1 MB 495 downloads