De Hoogbouwvisie en het plan

Als bewoners van Middenhoven hebben we massaal ingesproken tijdens de behandeling van de Hoogbouwvisie. Toen waren er (officieel) nog geen concrete bouwplannen, zodat onze bezwaren terzijde werden geschoven na de toezegging van de wethouder: ‘De zorgen van bewoners krijgen veel aandacht als we de plannen gaan ontwikkelen’.

Nu er wel een concreet plan is, is het tijd om de argumenten van toen naast het plan te leggen. Onze tekst is cursief, de andere tekst zijn citaten.

 

Marijn Schenk stadsbouwmeester Amstelveen, zegt in de Hoogbouwvisie: ‘Om die Amstelveense maat te borgen en de belangrijke groene structuur te behouden, is deze hoogbouwvisie ontwikkeld: een document waarin vastgelegd wordt hoe we in Amstelveen met hoogbouw omgaan, waar hoogbouw denkbaar is en welke voorwaarden we aan hoogbouw stellen.’

En: ‘Verdichting door toevoeging van woningen is voor Amstelveen echter geen doel op zich. Wel is het een middel om bepaalde plekken te laten verkleuren naar meer dynamische gebieden die ook een meerwaarde hebben op andere aspecten, zoals duurzaamheid, het versterken van groene structuren en het verbeteren van de fietsroutes in Amstelveen. Verdichting en hoogbouw kan zo bijdragen aan het vormgeven van bepalende plekken in de structuur van Amstelveen waar een hogere dynamiek wenselijk is.’

 

Wij vragen ons af waarom ons deel van de wijk moet ‘verkleuren naar meer dynamische gebieden’. Wij wonen hier prettig zoals het nu is en wat ons betreft is de dynamiek fantastisch. Dat bedrijventerrein Legmeer een oppepper kan gebruiken begrijpen we, maar met Middenhoven is helemaal niks mis.

 

Wethouder Floor Gordon zegt in het ontwerp van de Hoogbouwvisie: ‘Een visie op hoogbouw is tegelijkertijd eigenlijk een visie op laagbouw. In deze Hoogbouwvisie wijzen wij plekken aan waar wij in onze gemeente de hoogte in willen. Tegelijk biedt deze hoogbouwvisie extra bescherming aan historische wijken, waar hoogbouw verstorend zou kunnen werken voor de beeldkwaliteit, uitstraling en kwaliteit van leven.’

In de definitieve versie van de Hoogbouwvisie is de zin overigens aangepast: ‘Een visie op hoogbouw is tegelijkertijd een visie op laagbouw. De hoge beeldkwaliteit en uitstraling van de Amstelveense laagbouwwijken beschermen we met deze visie.’

 

Volgens ons is ook Middenhoven een laagbouwwijk. De beeldkwaliteit is inderdaad anders dan de jaren 30 wijken van Amstelveen, maar ook in Middenhoven is hoogbouw verstorend voor de uitstraling en kwaliteit van leven. Wij begrijpen niet zo goed waarom de argumenten die voor de ene laagbouwwijk gelden, niet voor de andere laagbouwwijk gelden. Wordt hier niet met twee maten gemeten?

 

Aan hoogbouw worden diverse eisen gesteld in de Hoogbouwvisie.

 

‘Om het lommerrijke karakter ook in de bebouwde gebieden te behouden stelt deze visie dat nieuwbouw niet hoger mag zijn dan de Amstelveense hoogte en zich voegt naar de hoogte van de omliggende gebouwen.’

 

De omliggende gebouwen in Middenhoven zijn eengezinswoningen van 3 verdiepingen hoog. Gebouwen met 6, 8 en 14 verdiepingen voegen zich niet naar de omliggende gebouwen.

 

De Amstelveense hoogte is bepaald op 18 meter aan de hand van de gemiddelde boomkruinhoogte van 15 tot 20 meter. Met deze maximale bouwhoogte blijft nieuwbouw onder het bladerdak van de stad. Slechts enkele slanke hoogbouwaccenten mogen op aangegeven locaties hoger worden gebouwd en steken daarmee door het bladerdak heen. De bouwhoogte van deze hoogbouwaccenten moet reageren op de directe omgeving waarmee een passende inpassing in de bestaande structuur wordt gewaarborgd.

 

Bij het huidige hoogbouwplan snappen wij in het geheel niet hoe hier sprake kan zijn van een passende inpassing in de bestaande structuur.

 

Eisen aan bebouwing boven 18m grens. Hoogbouw bepaalt in belangrijke mate het aanzicht van de stad van een afstand. Toekomstige hoogbouw in Amstelveen bestaat uit ranke, slanke torens met een hoogwaardige architectuur een aandacht voor duurzaamheid. De uiterste bouwhoogte van de torens wordt door LIB wetgeving bepaald. Echter, bebouwing dient zich in schaal en maat te verhouden met de omgeving waar het in staat. De maximum bouwhoogte kan worden verlaagd indien hier een ruimtelijke aanleiding voor is.

 

Hoe de huidige plannen zich in maat en schaal verhouden met de omgeving waar het in staat hebben wij ook nog niet begrepen.

 

En als laatste zijn enkele gebiedspecifieke criteria hoogbouw opgenomen voor de omgeving Bovenkerkerweg.

 

- Hoogbouw levert een positieve bijdrage aan de directe omgeving.

- De hoogbouw relateert zich zowel aan het knooppunt met de Beneluxbaan en de Amstelveenlijn, als aan de achterliggende wijk

 

Voor de bewoners van de wijk levert de hoogbouw zeker geen positieve bijdrage aan de directe omgeving en contrasteert het met de achterliggende wijk.

Hoogbouwvisie Amstelveen Definitief
PDF – 37,3 MB 505 downloads
Inspraakreacties en antwoorden Hoogbouwvisie
PDF – 419,7 KB 475 downloads
Transcript Raadscommissie Voor Ruimte Wonen En Natuur Van 19 September 2019
PDF – 215,2 KB 472 downloads
Amstelveens Nieuwsblad
Afbeelding – 240,7 KB 367 downloads
Hoogbouwvisie Amstelveen Ontwerp
PDF – 25,7 MB 553 downloads