Groenbeleving

 

De groenstrook aan de rand van Middenhoven is onderdeel van de Hoofdgroenstructuur van Amstelveen. Als ‘eilanden in het groen’ zijn de huidige kantoorgebouwen gebouwd op de plaats waar vroeger boerderijen stonden. Door de beperkte bouwhoogte vallen de gebouwen vrijwel weg achter de hoge bomen die langs de randen van het perceel staan. Daardoor heeft de strook ondanks de bebouwing een groene uitstraling.

De groenstrook is dé plaats voor bewoners van de buurt om te wandelen, de hond uit te laten of te spelen met de kinderen op de speelveldjes.

Hoewel de groenstrook niet groot is en grenst aan de drukke Bovenkerkerweg is er toch een interessante natuurwaarde aanwezig. Door de hoge bomen en dichte groenstroken zijn de groene randen aantrekkelijk voor (trek)vogels. Jaarrond zijn o.a. IJsvogels en Grote Bonte Specht aanwezig, naast de meer normale broedvogels van dit soort terreinen. In het najaar en de winter trekvogels als Houtsnip, Waterral, Goudhaan, Vuurgoudhaan, Sijs, Koperwiek en Boomkruiper. In 2020 was enige tijd een Bladkoning aanwezig. Dat is een schaarse trekvogel uit Siberië.