Gemeenteraadslid Arnout van den Bosch bezoek Middenhoven voor gesprek over nieuwbouwplan Bovenkerkerweg

Afgelopen vrijdagochtend 14 augustus bezocht PvdA-raadslid Arnout van den Bosch onze wijk in Middenhoven om samen met ons te kijken naar de locatie aan de Bovenkerkerweg 2-8. Met een kop koffie in de hand, hebben we met elkaar gesproken over de concept nieuwbouwplannen.

 

In een goed gesprek hebben we de, ons bekende, feiten naar voren gebracht en onze mening hierover besproken. Al wandelend hebben we vervolgens vanuit vele perspectieven naar de locatie gekeken. Door de straten van de beroepenbuurt, langs het speeltuintje, langs de Bovenkerkerweg, via de Poortwachter en op het terrein zelf, hebben we naar de locatie gekeken en gesproken over de consequenties van het realiseren van de conceptplannen. 

We hebben vanuit Middenhoven Middenbouw diverse malen benadrukt dat we vinden dat de toekomstige bouw moet passen in de omgeving. Hoogbouw en veel woningen, zoals in het huidige ontwerp, passen daar niet bij. We hebben duidelijk gemaakt dat er geen weerstand is tegen het ontwikkelen van het terrein zelf, zolang het past bij de huidige woonomgeving en woonbeleving. Arnout van den Bosch gaf aan de zorgen over het project te begrijpen en de verdere ontwikkeling van het project kritisch te zullen volgen.

 

Arnout van den Bosch gaf tot slot een aantal suggesties betreffende de voortgang van de plannen en de inbrengen van de buurt:

  • Ga proactief het gesprek aan met betrokken partijen, zoals de gemeente, de projectontwikkelaar en buurtgenoten.
  • Blijf alert op nieuwe ontwikkelingen
  • En laat jezelf horen bij gesprekken en maak gebruik van de mogelijkheden tot participatie.

 

Wij waarderen het dat Arnout van den Bosch de tijd genomen heeft om te komen kijken en met buurtbewoners een constructief gesprek te hebben. Wij zouden het fijn vinden om op eenzelfde prettige wijze in overleg te blijven en naar een passende herontwikkeling van deze locatie te zoeken.