D66 Amstelveen deelt zorgen Middenhoven Middenbouw om concept bouwplan Bovenkerkerweg

Vandaag,17 september 2020, bezocht wederom een Amstelveense politicus onze wijk naar aanleiding van de bouwplannen aan de Bovenkerkerweg 2-8 in de groene zoom van Middenhoven. Tawros Aslanjan, recent benoemd tot vicefractievoorzitter van D66 Amstelveen, liet zich informeren door de Actiegroep Middenhoven Middenbouw en gaf een luisterend oor voor de zorgen van de buurt over de concept bouwplannen.

 

 

De heer Aslanjan bleek goed op de hoogte van onze belangrijkste bezwaren, namelijk dat de concept bouwplannen te hoog, te veel en te weinig groen zijn. Dat onze website www.middenhoven-middenbouw.nl ook aan deze politicus niet voorbijging, bleek toen hij ons benaderde om meer te horen over onze zorgen. We hebben de uitnodiging met beide handen aangegrepen en hem een rondgang door de wijk gegeven, met in achtneming van de corona-maatregelen.

Gedurende de rondgang is gesproken met meerdere bewoners. Geduldig werd door Aslanjan ook aan een aantal buurtkinderen op eenvoudige wijze uitgelegd wat al die “grote mensen” op hun speelveld aan het bespreken waren en waarom het belangrijk is om de gehele buurt mee te krijgen in grote nieuwbouwprojecten. Er werd door buurtbewoners oprechte zorgen geuit en de bezwaren tegen de impact van hoogbouw in de groene zoom van Middenhoven. Deze werden door de afgevaardigden van de Actiegroep Middenhoven-Middenbouw duidelijk gevisualiseerd.

 

Aslanjan benadrukte dat groen in de woonwijken een zeer belangrijke factor is in het ervaren van een prettig en gezond leefmilieu. Vandaar dat er uitdrukkelijk rekening mee gehouden moet worden bij nieuwbouwprojecten. Om dit extra te benadrukken, zal D66 Amstelveen binnenkort een motie indienen om dit te verankeren in evaluatie van bouwinitiatieven. Uit de rondgang bleek al snel dat de concept bouwhoogte en -volume de balans in groenbeleving ernstig zou aantasten. Met name als je het originele bouwontwerp van de wijk meeneemt (dichte behuizing met in het midden en aan de rand groen voor de wijk), is het duidelijk dat de bouwplannen een grote impact hebben op de groene zoom van de wijk. “Landmarks” en andere gebouwen hoger dan de Amstelveense maat van 16 meter kunnen zich beter situeren in nog volledig nieuwe te ontwikkelen gebied zoals Legmeer aan de overzijde van de Bovenkerkerweg.

 

Ook werd duidelijk dat er steeds meer behoefte is aan een gebiedsvisie voor de gehele strook van “kantooreilanden in het groen” langs de Bovenkerkerweg. De actiegroep benadrukt hoe groot de waarde van de groene zoom is voor de buurt. Vooral omdat groen in de woonerven van Middenhoven ontbreekt, is het noodzakelijk het groen te behouden (of verrijken) in de groene zoom. 

 

Daarnaast werd tijdens het bezoek duidelijk dat de schaduwwerking van de hogere gebouwen een groot deel van de woningen zal raken. Tijdens rondgang die omstreeks 15.30 uur plaatsvond, zou bij een dergelijk hoog nieuwbouwproject een groot deel van de wijk al enige tijd in de schaduw hebben gelegen. De plaatsing van een grote en slechts deels verdiepte parkeergarage baarde ook Aslanjan zorgen in relatie tot de toch al dichtbevolkte woonwijk Middenhoven.

 

De heer Aslanjan benadrukte dat buurtbewoners hem kunnen benaderen voor verdere vragen en zorgen via t.aslanjan@amstelveen.nl. Als Actiegroep Middenhoven Middenbouw willen we hem en de D66 Amstelveen in ieder geval bedanken voor het bezoek.