Bouwplan Bovenkerkerweg 2-8 uit 2015

 

In 2015 waren er ook al bouwplannen voor de Bovenkerkerweg 2-8. De bezwaren van de wijk zijn opgenomen in de bijlage bij de brief van de gemeente. Omdat het draagvlak voor het plan ontbrak is het vervolgproces tijdelijk gestaakt.

Zoals in het Ruimtelijk ontwikkelingsperpectief Wonen in Amstelveen is aangegeven, zijn de gesprekken met de gemeente daarna gewoon doorgegaan: 'Aan de uitwerking van een eerste initiatief voor sloop nieuwbouw naar appartementen voor de twee noordelijkste kantoren (Bovenkerkerweg 2-8) wordt momenteel al in samenwerking met de eigenaren gewerkt.'

 

De quick scan en de bezwaren van de bewoners spreken voor zich. De parkeerdruk in de wijk was een belangrijk bezwaar. Er wordt opmerkelijk goed meegedacht met de ontwikkelaar van het plan om argumenten te vinden om een lagere parkeernorm toe te passen.

'De prijscategorie van woningen dient later in het project duidelijk te wor-den. Hieraan gekoppeld eist de rechtbank dat de parkeernorm strikt wordt toegepast binnen de juiste afstand. We kunnen dus niet te snel (te) laag gaan zitten met de parkeernorm.' 

QS Bovenkerkerweg 2 8 2015 03 10
PDF – 4,0 MB 426 downloads
Brief B W 7 Juli 2015
PDF – 1,6 MB 402 downloads