BBA deelt zorgen van bewoners Middenhoven over hoogbouwplannen aan Bovenkerkerweg

Onlangs heeft het Actiecomité Middenhoven Middenbouw leden van de BBA (Burger Belangen Amstelveen) ontvangen om te spreken over onze zorgen over de concept bouwplannen aan de Bovenkerkerweg 2-8. Met fractievoorzitter Ruut Kootker, lid van de raadscommissie RWN (Ruimte, Wonen en Natuur), Jacqueline Solleveld Olthof en Pieter Monkelbaan hebben we een wandeling door de groene zone van Middenhoven gemaakt om te spreken over de bouwplannen. We waarderen het sterk dat ze langskomen om naar onze zorgen over de concept bouwplannen en de goedgekeurde quickscan te luisteren.

 

Direct bij het betreden van het terrein van de geplande bouw is duidelijk dat het bouwproject een grote impact zal hebben op de wijk. Niet alleen door de direct zichtbare bouwhoogte en bouwvolume, maar ook op het waarschijnlijke verlies aan groenbeleving dat er zal ontstaan door het plan. Het gebied versteend.

Gedurende het gesprek geeft de BBA een aantal uitgangspunten aan nieuwbouwplannen. De hoogbouwvisie is slechts een visie waarin mogelijkheid voor hoogbouw staat aangegeven. Maar per locatie zal, samen met omwonenden, moeten gekeken worden wat mogelijk en haalbaar is én waarvoor draagvlak is. Hierbij geven ze aan dat de wijk leefbaar en veilig moet blijven, het behoud van al het groen, en het strikt hanteren van de bouwnorm. (Hoog)bouw moet in balans zijn met de bestaande omgeving én omwonenden en belanghebbenden moeten aan de voorkant inspraak hebben en meegenomen worden.

 

Voor de BBA is de leefbaarheid van bestaande bewoners van groot belang. Hierbij hebben wij de zorgen gedeeld dat het groen in de groenstrook in gevaar komt door de bouwplannen, met de nodige impact voor de buurt. Er was ook extra aandacht voor de 1.5 etage bovengrondse parkeergarage dat tegenover enkele achtertuinen gepland wordt. Dit was een eye opener voor de BBA, zeker ook gezien de gevolgen van deze grote bovengrondse parkeergarage in licht-, geluid- en stikstofoverlast en woonplezier van de huidige buurtbewoners.

 

Dat de bouwplannen te groot zijn, werd gedeeld door de BBA. Als de grootte van het project zou verminderen, zou dat direct een aantal van eerdergenoemde problemen oplossen, zowel in bouwhoogte, bouwvolume, bovengrondse parkeergarage als verminderde groenbeleving.

 

Er werd ook gekeken naar de afstand tussen de huidige gebouwen en de geplande gebouwen in de bouwplannen, ook daarover werd kritiek geuit. Het is belangrijk om voldoende afstand te bewaren, met name in een al dichtbevolkt gebied als Middenhoven en vooral als het in een zone is waarin groen prioriteit zou moeten voeren zoals hier.

 

De afgevaardigden van de BBA hebben goed geluisterd naar de zorgen van de buurt en onze punten van aandacht. Ze zien ook dat de grootte van de bouwplannen de leefbaarheid van de buurt zal beïnvloeden. Wij willen de BBA bedanken voor hun tijd en aandacht en kijken uit naar een volgende ontmoeting.