Wat Zijn Onze Argumenten Punten - Alles Op Een Rij

Dit Plan is te Veel

Het geplande volume van 250 woningen creëert zijn eigen problemen:

 • Door (terecht geëist!) parkeren op eigen terrein zal het hele perceel verstenen.
 • Door het aanleggen van een half verdiepte parkeergarage is het de grote vraag of de bomen in de groenstrook zullen overleven. En zonder grote bomen kijken we recht tegen de gebouwen aan.
 • De ontsluiting van het perceel via Poortwachter waarbij een voetpad, fietspad en trambaan moet worden gekruist leidt in de spits tot 100 voertuigen per uur uit een verkeersstudie (2019) die nog uitging van 223 parkeerplaatsen in plaats van 350 nu.
 • De bouwplannen vallen in de buurt Beroepenbuurt. Deze buurt telt op dit moment zo’n 648 woningen. Wanneer in deze buurt 250 nieuwe woningen worden gebouwd dan betekent dat een uitbreiding van maar liefst 38,6%.
 • De huidige bevolkingsdichtheid Waardhuizen-Middenhoven (64/km2) is nu al een van de hoogste van Amstelveen (gemiddeld 21/km2).
 • In het verleden (Ruimtelijk ontwikkelingsperspectief) werd voor het perceel een aantal van 150 woningen haalbaar geacht door de gemeente.

Oplossing: beperk het volume tot 150 woningen. Ook dan zal de ontsluiting nog een uitdaging zijn. Maar parkeren kan dan mogelijk wel onder de gebouwen, zoals gewenst door de gemeente.

 

Dit Plan is te Hoog

 • Het plan past niet bij de laagbouw die dit deel van Middenhoven is, net zo min als dat het bij andere laagbouwwijken in Amstelveen zou passen.
 • Dat vonden we tijdens de discussie rond de hoogbouwvisie en dat vinden we nog steeds. De hoogte van een concreet project zou passen bij de omgeving waar het in staat.
 • Hoogbouw past misschien stedenbouwkundig bij de brede Bovenkerkerweg (de mening van de gemeente), maar past stedenbouwkundig niet bij de laagbouw Beroepenbuurt.
 • De bouwhoogte is substantieel hoger dan de bouwhoogte van de huidige kantoren. Daardoor zal meer schaduwwerking ontstaan.
 • Dit zal ook leiden tot een negatief effect op de privacy, vooral omdat het woningen ipv kantoren zijn.

Oplossing: dezelfde bouwhoogte als van de huidige kantoren aanhouden.

 

De Groenbeleving Verdwijnt

 • Het plan ligt in de groene zoom rond de woonwijk. In tegenstelling tot andere Amstelveense wijken kent Middenhoven nauwelijks waterpartijen en groene stroken binnen de laagbouw woonwijk, maar is het groen aan de rand gesitueerd, op het centraal gelegen wijkpark na. Door hoger te bouwen dan de huidige situatie en te bouwen tot ver boven de boomtoppen verdwijnt de groenbeleving en is de bebouwing geen eiland meer in het groen.